Liczba ofert: 90
Wpisz numer oferty:
Kozarzewek, gm. Kazimierz Biskupi
NA SPRZEDA
Informacje o ofercie
Numer oferty: 21507
Lokalizacja: Kozarzewek, gm. Kazimierz Biskupi
Cena: 45z/m2
Powierzchnia i cena:  ok. 0,2975ha - 133.875 z
Dziaka: Do wydzielenia dwie dziaki budowlane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 5MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usug nieuciliwych:   
                  - jako przeznaczenie podstawowe naley rozumie przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- jako przeznaczenie uzupeniajce naley rozumie usugi nieuciliwe;

Przy dziace przebiega sie kanalizacji sanitarnej, po drugiej stronie ulicy wodocigowa oraz sie energetyczna.
Klasa gruntu: RIVa, RIVb
Dodatkowe informacje:
Moliwo sprzeday caej dziaki o powierzchni  0,5951ha za cen 232.000z
Szczegóy tel. 605 11 58 11

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMOCI