Liczba ofert: 90
Wpisz numer oferty:
KUPIMY LAS
POSZUKUJEMY
Informacje o ofercie
Numer oferty: 1001
Lokalizacja: powiat koniski
Cena: do uzgodnienia
Opis: Poszukujemy dla naszych klientów gruntów lenych (lasów) w wieku rbnym lub przedrbnym z terenu powiatu koniskiego.
Grunty powinny by zlokalizowane w duych kompleksach lenych, najlepiej przylegajce do terenów Lasów Pastwowych.
Kontakt:
Oferty z podaniem oznaczenia dziaek (nr dziaki, obrb, gmina) prosimy skada na adres email pp@abakus.pl, telefonicznie lub bezporednio w siedzibie naszego biura w Koninie ul. Staszica 19.
Szybka patno gotówk.
Dodatkowe informacje:
tel. 601 71 72 22

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMOCI