Liczba ofert: 90
Wpisz numer oferty:
gm. Golina, Golina
NA SPRZEDA
Informacje o ofercie
Numer oferty: 21521
Lokalizacja: gm. Golina, Golina rejon ul. Piaskowej i Jagodowej
Cena: 200.000 z (47,66 z/m2)
180.000 z (42,90 z/m2)
Opis: Dziaka budowlana przeznaczona pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn i usugi nieucizliwe do 30% powierzchni budynku mieszkalnego.

Powierzchnia: 0,4196 ha

Wymiary: 25mx165m

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:
- 3MN - teren pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn i usugi nieuciliwe do 30% powierzchni budynku mieszkalnego (ok. 2600m2);
- ZO - teren zieleni ogrodów (ok. 900m2);
- KD1 i KD3 - teren dróg publicznych (ok. 700m2).
Front dziaki zlokalizowany w strefie linii energetycznych wysokiego napicia. 
Uzbrojenie:
Dziaka posiada wykonane przycze sieci wodocigowej fi50 oraz sieci kanalizacji sanitarnej fi200, skrzynka elektryczna zlokalizowana w granicy dziaki.
Gaz ziemny zlokalizowany w ul. Piaskowej ok. 100 m od dziaki.
Dojazd gruntowy 100m od drogi asfaltowej.
Dodatkowe informacje:
tel. 605 115 811

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMOCI