Liczba ofert: 90
Wpisz numer oferty:
gm. Stare Miasto
DO WYNAJCIA
Informacje o ofercie
Numer oferty: 4373
Lokalizacja: gm. Stare Miasto
nieruchomo bardzo dobrze skomunikowana z gównymi szlakami komunikacyjnymi
bliska lokalizacja wza autostrady A2, drogi krajowej i terenów inwestycyjnych
4 km od Konina
Lokale biurowe: Do wynajcia pomieszczenia biurowe o pow. od 11 m2 do 40 m2.
czna powierzchnia biurowa moliwa do wynajcia: 250 m2 + korytarze azienki i czci wspólne.
Lokale biurowe pooone na parterze i I pitrze.
Moliwo wynajcia o rónej powierzchni dopasowanej do potrzeb najemcy.
Pomieszczenia wykoczone, czciowo wyposaone.
Budynek biurowy o dobrym stanie technicznym.
Czynsz najmu od 30 z/m2 do 40 z/m2 netto
stawka uzaleniona od wynajmowanej powierzchni, standardu lokalu i dugoci umowy.
W cen wliczone wszystkie media zwizane z utrzymaniem lokali w tym: energia elektryczna dla typowej dziaalnoci biurowej, woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie, ochrona placu i obiektu.

Hala warsztatowa: Budynek hali warsztatowej o pow. 110 m2 wraz z przylegymi pomieszczeniami biurowymi o pow. ok. 100m2. Hala murowana, posadzka betonowa, biura wieo po remoncie, nowe azienki.

Hala magazynowa o pow. 450 m2

Stawki najmu do uzgodnienia.

Kwatery dla pracowników:
Istnieje moliwo wynajcia kwater dla pracowników - pokoje sypialne, moliwo korzystania ze wspólnej kuchni i ani.
Cena: 40 z/osobo doba
Dla zorganizowanych grup i duszego najmu ceny ustalane indywidualnie. 

Teren niezabudowany: Istnieje moliwo wynajcia placu: parking dla samochodów ciarowych, maszyn budowlanych, skadowania materiaów budowlanych itp.
Teren w wikszoci utwardzony, ogrodzony i strzeony.
Stawka najmu do ustalenia.

Kontakt:
Nieruchomo posiada wiele moliwoci zagospodarowania i moe zosta dopasowana do oczekiwa najemcy.

tel. 605 115 811 
pp@abakus.pl

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMOCI