Liczba ofert: 97
Wpisz numer oferty:
Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadczymy również usługi związane z wystawianiem świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków i lokali.

Ceny zależne są od rodzajubudynku czy lokalu oraz posiadanej dokumentacji.


Kontakt w sprawie certyfikatów:
Tel: 607-778-525
E-mail: certyfikat@abakus.pl


Do czego potrzebujesz świadectwa charakterystyki energetycznej:

Zgodnie z nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 roku - świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest przy każdej sprzedaży czy wynajmie nieruchomości - w skrócie jest to dokument określający zapotrzebowanie na energię budynku bądź części budynku, który zbywca bądź wynajmujący zobowiązany jest do przekazania nowemu nabywcy bądź odpowiednio najemcy. 
W przypadku nieprzekazania świadectwa charakterystyki energetycznej przy umowie sprzedaży bądź najmu grozi grzywna do 5 tys. zł.
Świadectwa wykonuje:
inż. Dariusz Sawicki, uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, numer wpisu: 19758

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI