Liczba ofert: 97
Wpisz numer oferty:
Kalkulator pomoże Państwu zapoznać się z orientacyjnymi kosztami jakie trzeba ponieść przy zakupie nieruchomości (podatek od czynności cywilnoprawnych, taksa notarialna, VAT od taksy notarialna, opłata sądowa za wniosek o wpis własności do księgi wieczystej, opłata za wypisy aktu notarialneg).

 Zaznacz rodzaj nieruchomości:
  Dom, działka lub mieszkanie hipoteczne 
  Mieszkanie spółdzielcze - własnościowe
  Mieszkanie spółdzielcze - własność z Księgi Wieczystej.
 Wpisz cenę nieruchomości:     zł
 Podatek (2 %):    zł
 Taksa notarialna *:      zł
 VAT od taksy notarialnej **:    zł
 Opłata sądowa:      zł
 SUMA OPŁAT DODATKOWYCH    zł
 KOSZT ZAKUPU Z OPŁATAMI    zł

*    do taksy należy doliczyć koszty wypisów z aktu notarialnego - 6 zł za stronę (ok. 200,- zł + VAT), oraz koszty ewentualnych wniosków o wpis do KW (+ VAT).
** VAT pobierany jest od wartości taksy notarialnej oraz wypisów i wniosków.
Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI