Liczba ofert: 92
Wpisz numer oferty:
Kozarzewek, gm. Kazimierz Biskupi
NA SPRZEDAŻ
Informacje o ofercie
Numer oferty: 21507
Lokalizacja: Kozarzewek, gm. Kazimierz Biskupi
Cena: 45zł/m2
Powierzchnia i cena:  ok. 0,2975ha - 133.875 zł
Działka: Do wydzielenia dwie działki budowlane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 5MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych:   
                  - jako przeznaczenie podstawowe należy rozumieć przeznaczenie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- jako przeznaczenie uzupełniające należy rozumieć usługi nieuciążliwe;

Przy działce przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, po drugiej stronie ulicy wodociągowa oraz sieć energetyczna.
Klasa gruntu: RIVa, RIVb
Dodatkowe informacje:
Możliwość sprzedaży całej działki o powierzchni  0,5951ha za cenę 232.000zł
Szczegóły tel. 605 11 58 11

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI