Liczba ofert: 92
Wpisz numer oferty:
KUPIMY LAS
POSZUKUJEMY
Informacje o ofercie
Numer oferty: 1001
Lokalizacja: powiat koniński
Cena: do uzgodnienia
Opis: Poszukujemy dla naszych klientów gruntów leśnych (lasów) w wieku rębnym lub przedrębnym z terenu powiatu konińskiego.
Grunty powinny być zlokalizowane w dużych kompleksach leśnych, najlepiej przylegające do terenów Lasów Państwowych.
Kontakt:
Oferty z podaniem oznaczenia działek (nr działki, obręb, gmina) prosimy składać na adres email pp@abakus.pl, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie naszego biura w Koninie ul. Staszica 19.
Szybka płatność gotówką.
Dodatkowe informacje:
tel. 601 71 72 22

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI