Liczba ofert: 88
Wpisz numer oferty:
   

PROFIL DZIAALNOCI:

Wyceny nieruchomoci: domy, lokale mieszkalne i usugowe, dziaki niezabudowane, nieruchomoci rolne, nieruchomoci komercyjne, budynki i budowle w budowie, suebnoci przesyu itp.

Wyceny dla potrzeb kupna-sprzeday, zabezpiecze kredytów bankowych, podatkowych, zniesienia wspówasnoci, odszkodowa i inne.

Porednictwo w obrocie nieruchomociami, pomoc w kupnie, sprzeday, zamianie lub wynajciu nieruchomoci.

Uprawnienia pastwowe do wycen nieruchomoci oraz pastwowa licencja uprawniajca do prowadzenia dziaalnoci zawodowej w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami :

1. mgr in. Franciszek Sawicki, e-mail: fs@abakus.konin.pl

  • uprawnienia pastwowe do wyceny nieruchomoci nr 229 z 1993 roku
  • uprawnienia konstrukcyjno budowlane 232/78 PW
2. in. Dariusz Sawicki, tel. 601-71-72-22, e-mail: dskonin@wp.pl
  • uprawnienia pastwowe do wycen nieruchomoci - nr 3411 z 2001 roku
  • licencja pastwowa uprawniajca do prowadzenia dziaalnoci zawodowej w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami nr 614 nadana przez Urzd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
  • biegy sdowy w dziedzinie szacowania nieruchomoci
3. mgr Piotr Puszkarek, tel. 605-11-58-11, e-mail: pp@abakus.pl
  • licencja pastwowa porednika w obrocie nieruchomociami nr 18946 nadana przez Ministra Infrastruktury
  • analityk rynku nieruchomoci
4. mgr Andelika Staszak, tel. 691 777 222, e-mail: as@abakus.pl
  • analityk rynku nieruchomoci

WYSOKA JAKO USUG GWARANTOWANA

Nasze dowiadczenia w zakresie wycen wszelkiego rodzaju nieruchomoci pozwalaja nam zagwarantowa Pastwu wysoki standard naszych usug oraz najwyszy poziom merytoryczny operatów szacunkowych wykonywanych zgodnie ze Standardami Zawodowymi i aktualnymi przepisami prawa.

Jestemy w posiadaniu licznych listów referencyjnych, które wiadcz o solidnoci i zadowoleniu z naszych usug.

BEZPIECZESTWO

Dziki naszemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu wykonywanego zawodu rzeczoznawcy majtkowego, porednika w obrocie nieruchomociami zapewniamy Pastwu poczucie cakowitego bezpieczestwa zwizanego z naszymi usugami.

DANE FIRMY

Nieruchomoci ABAKUS Dariusz Sawicki
62-500 Konin, ul. Staszica 19
NIP 665-139-86-33
REGON 311-51-57-81ZAPRASZAMY
od poniedziaku do pitku
w godz. 8.00 - 16.00
sobota - czynne po wczeniejszym umówieniu telefonicznym

29 lat na rynku = gwarancja profesjonalnej obsugi !

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMOCI