Liczba ofert: 92
Wpisz numer oferty:
Modła Królewska, gm. Stare Miasto
NA SPRZEDAŻ
Informacje o ofercie
Numer oferty: 21504
Lokalizacja: Modła Królewska, gm. Stare Miasto 
w otoczeniu droga krajowa 25, węzeł autostrady A2 (zjazd Konin Zachód),
w sąsiedztwie wielkopowierzchniowa zabudowa produkcyjno-magazynowa
Cena: 9.760.000 zł (116 zł/m2)
Powierzchnia: 8,4000 ha
przybliżone wymiary 105m x 650-750 m
Opis:
Nieruchomość gruntowa stanowiąca kompleks działek przeznaczonych pod teren aktywizacji gospodarczej, położona w najlepiej rozwijającej się gminie rejonu konińskiego. 
Nieruchomość zlokalizowana w odziaływaniu drogi krajowej nr 25 (ok. 50 m od działek) oraz węzła autostrady A2 (ok. 500 m - węzeł Konin Zachód).
Nieruchomość objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: 8.29AG - teren aktywizacji gospodarczej. 
Teren nieruchomości płaski, nawierzchnia gruntowa. 
Klasy bonitacyjne gruntu: RIVa, RIVb, RV, ŁIV, PsIV. 
Uzbrojenie: Przez teren nieruchomości (w zachodniej części) przebiega sieć energetyczna wysokiego napięcia. W sąsiedztwie działek przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, gazu ziemnego (brak samodzielnych przyłączy na nieruchomości).
Dodatkowe informacje:
Istnieje możliwość sprzedaży budynków mieszkalnych zlokalizowanych we frontowej części nieruchomości od strony DK25. 
Możliwość sprzedaży części nieruchomości.

tel. 605 115 811  

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI