Liczba ofert: 92
Wpisz numer oferty:
Ślesin, ul. Polna
NA SPRZEDAŻ
Informacje o ofercie
Numer oferty: 21512
Lokalizacja: Ślesin, rejon ul. Polnej
Powierzchnie i ceny: 1 - 0,1771 ha - 90.000 zł
2 - 0,1129 ha - 50.000 zł
3 - 0,0719 ha - 35.000 zł
Opis: Działki budowlane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług MN/U (działki nr 1, 2) oraz zabudowę produkcyjną, magazynową i usług nieuciążliwych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej dla prowadzącego działalność (działka nr 3).
Uzbrojenie i dojazd:
W sąsiedztwie działek przebiega sieć energetyczna (30m), wodociągowa (50m), kanalizacji sanitarnej (50m), kanalizacji deszczowej (5m).
Dojazd do działki nr 1 drogą gminną o nawierzchni gruntowej, 100 m od ul. Polnej, wjazd na działkę szerokości 4 m.
Brak dostępu do drogi publicznej dla pozostałych działek - działki drogowe przedziela rów o nieuregulowanym stanie prawnym - prowadzone jest postępowanie w sprawie zasiedzenia i przejęcia rowu przez Gminę Ślesin.
Dodatkowe informacje:

tel. 605 115 811

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI