Liczba ofert: 97
Wpisz numer oferty:
Potażniki gm. Krzymów
NA SPRZEDAŻ
Informacje o ofercie
Numer oferty: 21785
  Na sprzedaż teren budowlany z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Lokalizacja: Potażniki gm. Krzymów
unikatowa lokalizacja w otulinie lasów na terenie Złotogórskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
położenie gwarantujące odpoczynek i kontakt z naturą

5 km od granic miasta Konina
12 km od węzła autostrady A2 (Konin-Wschód)
100 km od Poznania i Łodzi

Wirtualny spacer: https://360.n-o.pl/983PYQ.html

Opis: Powierzchnia działek: 0,7159 ha 

Działki sąsiadują ze sobą tworząc korzystny prostokątny kształt.
Przybliżone wymiary: 
50m x 150m.
Teren nieruchomości płaski, w większości porośnięty samosiewem sosny. 
Klasa bonitacyjna całego terenu: grunty orne - RVI.

Parametry nowej zabudowy wynikające z decyzji o warunkach zabudowy:
-maksymalna powierzchnia zabudowy: do 240 m2
- maksymalna wysokość budynku: do 8,5m
- maksymalna szerokość elewacji frontowej: do 18m
- kąt pochylenia połaci dachowych: 20-45 stopni,
- odległość zabudowy od drogi głównej 20m, od drogi bocznej 8m.

Uzbrojenie: wykonane przyłacze energii elektrycznej.
Dodatkowo we froncie działek przebiega sieć gminna sieć wodociągowa oraz sieć telekomunikacyjna. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej.

Cena: 249.000 zł (35 zł/m2)
Dodatkowe informacje:
tel. 605 115 811

ABAKUS

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI